VOL.179嫩模张二爷Navira居家床上性感内衣秀完美身材诱惑[46P]_张二爷Navira_嗲囡囡

VOL.179嫩模张二爷Navira居家床上性感内衣秀完美身材诱惑[46P]_张二爷Navira_嗲囡囡

新病闻呃者为火逆。味苦甘,性平,补气运脾,消食止泄泻,八珍粉用之。

及问后生为谁,曰徐淡安先生之高弟徐铁峰也。 东璧纲目鳞部龙下,龙脑、龙胎俱有主治,而于龙涎独遗之,惟附其名;云龙涎方药鲜用,惟入诸香。

或曰∶以雌雄为对,但当怀子,即散之后,雌雄亦无从辩。  附小草∶益精补阴气,止虚损遗泄,交通心肾,调平水火之功。

治跌蹼伤小肚、尿闭不出。 发苞外类芋,渠内攒瓣如珠,各擎子珠于掌,一枝一掌,自下而上,子自青赤而黄,有重壳,外浓内薄。

 胎毒宜之,色赤属火,性反凉者,离中虚有阴也。按上所载,皆纲目未及言者。

 余何人也,岂敢妄发言哉!敢于功德自从幼年来,体弱多病,思阅方书,因从书贾购得吾郡良医乌镇逸林僧所遗医书甚伙。然微有毒,食之作胀。

Leave a Reply